Kira bedeli 5.yıldan sonra yeniden belirlenebilir mi?

Kira sözleşmesi kiracı ve mal sahibi arasında imzalanan iki taraflı bir belgedir. Taraflardan herhangi birinin kira sözleşmesi hükümlerini keyfi bir şekilde tek taraflı olarak değiştirmesi mümkün değildir.
  Örneğin, mal sahibi kira bedelinin rayiçlerine kıyasla düşük kaldığını iddia ederek kirayı tek başına artıramaz.
  Buna karşın 5 yıldan uzun süreli ya da 5 yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde mal sahibi mahkemeye başvurarak kira bedelinin belirlenmesini talep edebilir.
  Böyle bir durumda mahkeme, yeni kira yılında uygulanacak kira bedelini, tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirler.
  Kira sözleşmeleri dışında olan ve taraflardan bağımsız olarak karar alan mahkemenin belirleyeceği yeni kira ücreti (mahkeme kararı) taraflar arasında bağlayıcı olur.
  Mal sahipleri ancak mahkeme kararına dayanarak mevcut kiracılarının kira ücretini yeniden belirleyebilir.

Bu site, Bulut Web Site Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Şimdi Ara Canlı Yardım