Eski kiracının öncelik hakkı nedir?

Kiracısını yeniden inşa nedeniyle tahliye eden mal sahipleri, inşaat tamamlandıktan sonra gayrimenkulü yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralamak için eski kiracılarına öncelik tanımak zorundadır.

Eski kiracının öncelik hakkının, mal sahibinin yapacağı yazılı bildirimi izleyen 1 ay içinde kullanılması gerekir.

Eski kiracının öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, gayrimenkul 3 yıl geçmeden başka bir kişiye kiralanamaz.

Eski kiracıya öncelik hakkı tanınmazsa, mal sahibi eski kiracısına 12 aylık kira ücretinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür.
Bu talebin yasal dayanağı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 355. maddesidir.

Özellikle kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen (eski) kiracılar bu durumu yakından takip ederek, kendilerine öncelik hakkı verilmemesi durumunda mal sahiplerinden tazminat talebinde bulunabilir.

Bu site, Bulut Web Site Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Şimdi Ara Canlı Yardım